ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΚΩΝ

Το Τμήμα Παραγωγής Πλακών, αποτελεί το κυριότερο τμήμα της εταιρείας μας, καθώς οι πλάκες μαρμάρου που παράγει αυτό το τμήμα, είναι το προϊόν πάνω στο οποίο βασίζονται τα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής.

Με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, καλύπτει τη ζήτηση πλακών τόσο για το δίκτυο πωλήσεων χονδρικής, όσο και για τις εσωτερικές ανάγκες της εταιρείας στο Τμήμα Διαχείρισης Έργων.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διαχείριση απαιτητικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση των υλικών, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το τμήμα διαχείρισης έργων της εταιρείας μας, αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων που συνδυάζουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και με ομαδικό πνεύμα, έχει ως στόχο τη διατήρηση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών των υλικών που παραδίδουμε στο κάθε έργο, μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης.  

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ “ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ”

Η ιδιαίτερη τεχνική του “Ανοιχτού βιβλίου” αναφέρεται στο ταίριασμα δύο ή περισσότερων επιφανειών μαρμάρου, με τέτοιο τρόπο ώστε στις ενώσεις των τεμαχίων δίνεται η αίσθηση του αντικατοπτρισμού ή ενός ανοιχτού βιβλίου, δίνοντας εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα τόσο σε κλασσικές όσο και σε μοντέρνες λύσεις.