ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία στοχεύοντας πάντα στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, ελέγχει την παραγωγή τους από το στάδιο της εξόρυξης στο λατομείο μέχρι το τελικό στάδιο επεξεργασίας στο εργοστάσιο.
Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της MARMIL, έχοντας βαθιά γνώση των υλικών και σε συνδυασμό με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας μαρμάρων, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα πιο απαιτητικά έργα.