ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργοστάσιο 1 & Έκθεση

Λεωφόρος Καζαντζίδη, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Κρήτη, Τ.Κ.: 71601, Τηλ.: 2810 380705

Εργοστάσιο 2 & Showroom Πλακών

Σαρανταριές, Αλάγνι, Κρήτη, Τ.Κ.: 70300, Τηλ.: 2810 299253

 

Επικοινωνία μέσω e-mail:

Πληροφορίες: info@marmil.gr

Πωλήσεις:  sales@marmil.gr

Εισαγωγές:  imports@marmil.gr

Εξαγωγές: exports@marmil.gr