ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Καζαντζίδη, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη, Τ.Κ. 71601
Τηλ.: 2810 380705, Fax: 2810 383026

Επικοινωνία μέσω e-mail:

Πληροφορίες: info@marmil.gr

Πωλήσεις:  sales@marmil.gr

Εισαγωγές:  imports@marmil.gr

Εξαγωγές: exports@marmil.gr